ازعصبانیت آدمایی که همیشه مهربونن خیلی بترسید
     چون وقتی عصبانــــــــی میشن
      دیگه نمیتونن لبخند بزنن..