صدای یک پرواز

فرود یک فرشته

آغاز یک معراج

و شروع یک زندگی

تولدتان مبارک

تقدیم به همه ی  دانش آموزان گلم که متولد آذر ماه هستند