خدایا دستم به آسمانت نمیرسد

اما تو که دستت به زمین میرسد

دوستانم را تا عرش کبریایی خود بلند کن!!! 

تقدیم به همه ی دانش آموزان گلم