سلام

تابلو و هنر نقاشی زحمت و وقت بسیاری رو می بره که به عقیده من هیچ قیمتی بر روی هر کدام از این آثار نمیشه گذاشت...

من خودم از علاقه مندان به هنر نقاشی و طراحی هستم ... امبدوارم از دیدن این آثار لذت ببرید...

 

http://food32opta.persiangig.com/azarpix_com_thomas%2520%2824%29.jpg


 

http://food32opta.persiangig.com/5aoct1bo0n1m8huvejuj.jpg

 

http://food32opta.persiangig.com/azarpix_com_thomas%2520%2827%29.jpg

 

http://food32opta.persiangig.com/azarpix_com_thomas%2520%2811%29.jpg

 

http://food32opta.persiangig.com/azarpix_com_thomas%2520%2819%29.jpg

 

http://food32opta.persiangig.com/azarpix_com_thomas%2520%2826%29.jpg

 

http://food32opta.persiangig.com/monet-water-lily-garden-ii-elaine-farmer.jpg

 

http://food32opta.persiangig.com/n4ma8x5aprhw0ijtm6pv.jpg

 

http://food32opta.persiangig.com/nsjfjsots9rklf80phuh.jpg