سلام 

از تمام معلمین  اولیا ودانش آموزان گلم بخاطر همکاری بسیار خوبشان

در بر گزاری جشن شب یلدا کمال تشکر را دارم.لازم به ذکر است کلاس

چهارم رتبه اول تزیین سفره شب یلدا را کسب نمود.