آدمها یی را دوست دارم .................

همان هایی که بدی هیچ کس را باور ندارند

همان هایی که برای همه لبخند دارند

همان هایی که بوی ناب انسانیت می دهند و سرشار از محبت اند

و........تو.......از همان هایی........

  حسام حبیبی دانش آموز خوب کلاس چهارم