ارزش اختیار ما به این است که با اختیار خود؛

خود را تسلیم خدا و اولیائش کنیم ...

«مرحوم حاج محمد اسماعیل دولابی»

 

«افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد»