فریاد بزن که کربلا ماتم نیست؛

میراث حسین «ع»، درد و داغ و غم نیست؛

جان مایه ی نهضت حسینی این است :

هر کس که به ظلم تن دهد، آدم نیست ...


«اربعین حسینی تسلیت باد»

مرجان سرخ