دلم  عجیب  تنگه

حتما قرار شاه و گدا هست یادتان

آری همان شبی که زدم دل به نامتان

مشهد، حرم، ورودی باب الجوادتان

آقا  دلم  عجیب  تنگه  برایتان

سید محمد سادات اخوی