عکس: امیر قلعه نویی مربی موفق تیم فوتبال  استقلال در زمان جوانی که بازیکن یک تیم محلی بود وبازی آنها در یک زمین خاکی انجام می شد.