این غزل زیبای حافظ همه علاقه مندان موسیقی اصیل ایرانی را به یاد تصنیف مشهور مرحوم مشکاتیان با صدای محــــمد رضا شجریان می اندازد.براستی یکی از شاهکار های سالیان اخیر در موسیقی سنتی اثر دستان است که در دستگاه چهارگاه اجرا شده است.