این روزها آدم از دیدن یک فروند ژیان! در اتوبان، بیشتر از دیدن مازراتی و بوگاتی و ... تعجب می‌کنه!