از ازل در طلبت چشم ترم گفت حسین

هر کجا بال زدم بال و پرم گفت حسین

مادرم داد به من درس محبت اما

من حسینی شدم از بس پدرم گفت حسین

                                      با تشکر از حسام حبیبی دانش آموز خوب کلاس چهارم