بعضی از آدما ” خـوب نمی بینن “

 اما بدتر از اون اینه که :

” بعضی دیگه ، خوبی رو نمی بینن ” !

وبلاگ شبکده