سلام

امروز برای اولین بار سرود همگانی در حیاط دبستان تمرین شد.

دانش آموزان اجرای خوبی داشتند.انشااله در صورت مساعد بودن هوا فردا

سرود همگانی آموزش ابتدایی و سرود وطن فیلم برداری خواهد شد.