روزی ملانصرالدین خطایی مرتکب
می شود و او را نزد حاکم می برند تا مجازات را تعیین کند .

حاکم برایش حکم مرگ صادر می کند
...

اما مقداری رافت به خرج می دهد و
به وی می گوید :

اگر بتوانی ظرف سه سال به خرت
سواد خواندن ونوشتن یاد دهی ، از مجازاتت درمی گذرم !!!

ملانصرالدین هم قبول می کند و
ماموران حاکم رهایش می کنند .

عده ای به ملا می گویند :

مرد حسابی آخر تو چگونه می
توانی به یک الاغ خواندن و نوشتن یاد بدهی ؟

ملانصرالدین می فرماید :

انشاءالله در این سه سال یا

حاکم می میرد یا خــَرَم ... خـُدا بزرگست !!!

                                                                 منبع:وبلاگ دنیای این روزهای من