یه سوالی دارم من

به بچه جوجه تیغی چی میگن  !؟ جوجه ی جوجه تیغی !؟

یه سوال دیگه هم دارم ، اینا رو چه جوری مامانش نوازش میکنه !؟

aks-neveshte-radsms-03