ناراحتبه همه ی هم میهنان عزیزمان در استان بوشهر که تو این زلزله عزیزشونو از دست دادن واقعا تسلیت میگم وامیدوارم غم آخرشون باشه وخدابهشون صبر بدهناراحت