از عشق بپرسد که با یار چه کردند

با آن قد و بالای سپیدار چه کردند

اصلا بگذارید که خورشید بگوید

خورشید بگو با سر سردار چه کردند

                                   سلام بر سردار کربلا

                                                                      با تشکر از:حسام حبیبی دانش آموز کلاس چهارم