شهادت امام هادی (ع) را به امام زمان (عج)

و تمامی شیعیان جهان

تسلیت عرض می نمایم