جشن پایان دوره مقطع ابتدایی کلاس ششم

زمان: روز یک شنبه 26/3/1392 ساعت 10 الی 12 صبح

مکان: تالار شهید فتوحی(تالار 8) دانشگاه صنعتی 

 با حضور دانش آموزان کلاس ششم  و اولیای گرامیشان