قومی خدا را به امید پاداش نیایش می‌کنند.

این عبادت بازرگانان است.


گروهی از روی ترس بندگی می‌کنند.

این نوع بندگی مخصوص بردگان است.

مردمی خدا را از باب سپاس نعمت‌‌های او ستایش می‌کنند.

این روش آزادگان است.

"امام حسین(ع)"

منبع : متن پرواز 545 از وبلاگ کلبه ای در باد