تو جاده ای که انتهاش معلوم نیست پیاده یا سواره فرقی نمی کنه!

اما اگه همراهی باشی که تنهات نگذاره بی انتها بودن جاده واست آرزو می شه.

دعا میکنم خدا همراه همیشگی جاده زندگیت باشه.........

                                                                                   حاتمی