مناجات...

ای که آسمان و زمین تاب تحمل ندارند غضبت را و من نیزهم . . .

بارالاها

اگر بر خشم تو آرام گیرم!

چگونه دوری ات را تاب بیاورم؟

چگونه صدایت نکنم؟؟؟

ای فریادرس فریاد خواهان

به عزت و جلال و جبروتت قسم

تو خود شافع محشرم باش که

شافعی جز تو ندارم برای شفاعت

معبود آسمان ها و زمینم

بهشت من تنها نام توست و نگاه تو

و تمامی نگاهم به نیم نگاه لطف و کرمت حیران است

و امیدم به بیکران محبتت

▪▪••●● الهی و ربی من لی غیرک ●●••▪▪

/ 0 نظر / 2 بازدید