چاق و لاغر

یادش بخیر؛سریال چاق و لاغر ...

مرجان سرخ

آدم آهنیه خیلی ترسناک بود؛

وقتی نشونش می داد، از ترس می رفتم پشت سر بابام قایم می شدم ... 

/ 1 نظر / 2 بازدید
نصر

گذشته خیلی خوب بود ولی دیگه برنمی گردد