توکل

..دست به دامان توکل زدند

              بر همه‌ی واسطه‌ها پل زدند

گنج خدایند... ولی ناپدید

              خانه‌ی رازند... ولی بی کلید

دیدنشان دیدن باغ بهشت

             خوب ترین خاطره‌ی سرنوشت

از من و دلتنگی من بگذرید

             باز ترین پنجره را بنگرید...

/ 1 نظر / 2 بازدید
انسان

[گل][نیشخند]