یادش بخیر دوران کودکی

سرگرمی های قدیمی. بازی الک دلک

/ 4 نظر / 2 بازدید

زندگی مانند بازی شطرنج است، قبل از حرکت کاملاً فکر کنید ... (چارلز باکتون)

امیر مهدی ناظمی کلاس چهارم

اقای شیخ دیگر جهان انقدر پیشرفتهشذه شده که هیچ کس دیگر این بازی ها را به یاد ندارند

kwv

کاش برمی گشت کودکی

رسول

بد نبود