می توان..

می توان با یک گلیمِ کهنه هم
روز را شب و شب را روز کرد.
میتوان با هیچ ، ساخت!
می توان صد بار هم
مهربانی را
خدا را
عشق را
با لبی خندان تراز یک شاخه گل تفسیر کرد!
می توان بیرنگ بود
همچو آبِ چشمه ای پاک و زلال
می توان در فکر باغ و دشت بود
عاشق گلگشت بود.

می توان

این جمله را در دفتر فردا نوشت:

«خوبی»

              از هر چیز دیگر بهتر است.    (م مهربان)

 

 

/ 4 نظر / 2 بازدید
پروین حاتمی

با سلام من وبلاگتون رو دقیق مطالعه کردم و با اجازتون از بعضی مطالب کپی گرفتم . وبلاگ پربار و زیبایی دارید و مهم تر اینکه این قدر به روز هستید از این افتخار هم کاری با شما بسیار خوش حالم و آرزوی سلامتی و توفیق برایتان ردارم

پروین حاتمی

با سلام من وبلاگتون رو دقیق مطالعه کردم و با اجازتون از بعضی مطالب کپی گرفتم . وبلاگ پربار و زیبایی دارید و مهم تر اینکه این قدر به روز هستید از این افتخار هم کاری با شما بسیار خوش حالم و آرزوی سلامتی و توفیق برایتان ردارم

پروین حاتمی

با سلام من وبلاگتون رو دقیق مطالعه کردم و با اجازتون از بعضی مطالب کپی گرفتم . وبلاگ پربار و زیبایی دارید و مهم تر اینکه این قدر به روز هستید از این افتخار هم کاری با شما بسیار خوش حالم و آرزوی سلامتی و توفیق برایتان ردارم

نصر

تامی توانیم نیکی کنیم آزادی را از هر چیز گرامی تر بداریم وبه خاطر اورنگ پادشاهی به حقیقت خیانت نکنیم