مادر...

هیچ خوابی شیرین تر از این نیست که جلوی تلویزیون خوابت ببره

و مامانت بیاد یه پتو بکشه روت تا یخ نکنی .

سلامتی همه مادرهایی که برای بودنشون روزی هزار بار باید

خدارو شکر کرد از همین جا می گویم:

                              مامان خیلی دوست دارم

/ 0 نظر / 2 بازدید