زنده یاد قیصر امین پور

می تون آیا به دریا حکم کرد

که دلت را یادی از ساحل مباد؟

موج را آیا توان فرمود: ایست!

باد را فرمود: باید ایستاد؟

آنکه دستور زبان عشق را

بی گزاره در نهاد ما نهاد

خوب می دانست تیغ تیز را

در کف مستی نمی بایست داد

/ 1 نظر / 2 بازدید
انسان

عالیییییییییییییییییییییییییییی[گل]