/ 2 نظر / 2 بازدید
دلتنگ دوست

درد من حصار برکه نیست درد من زیستن در میان ماهیانی است که فکر دریا هم به ذهنشان خطور نکرده است...

...

بخشندگی را از گل بیاموز؛ زیرا حتی ته كفشی را كه لگدمالش می كند خوشبو می سازد. "اونوره دو بالزاك"