ادب و اخلاق از نظر یک ریاضیدان

روزی از یک ریاضیدان نظرش را در باره انسانیت پرسیدند ، در جواب گفت : 
اگر زن یا مرد دارای ادب و اخلاق باشند : نمره یک می دهیم 1
اگر دارای زیبائی هم باشند پس یک صفر جلوی عدد یک می گذاریم : 10
اگر پول هم داشته باشند 2 تا صفرجلوی عددیک می گذاریم : 100 
اگردارای اصل ونسب هم باشند 3 تا صفرجلوی عدد یک می گذاریم : 1000
ولی اگر زمانی عدد 1 رفت ( اخلاق )؛ چیزی به جز صفر باقی نمی ماند ، 000
صفر هم به تنهائی هیچ است و با آن انسان ،هیچ ارزشی ندارد و این یادآور کلام مولایمان حضرت علی (ع) است که می فرماید : به راستى که مردمان به ادب شایسته، نیازمندترند از نیاز به طلا و نقره.

/ 0 نظر / 2 بازدید