نفس..

من دراین نزدیکی

و در این روز پر از شادابی

زیر این پرتوی از مهر خدا

همه را همچو خود عاشق دیدم

آرام باشید ،گوش کنید


صدای نفسهای خدا می آید

                                                           رامین

 

/ 0 نظر / 2 بازدید