مانور زلزله در دبستان

چهاردهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی صبح  امروز در دبستان برگزار شد.

در چهاردهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی، همه ی دانش آموزان به غیر از اعضای تیم بسکتبال حضور داشتند.

هدف از اجرای این مانور، افزایش سطح آگاهی دانش‌آموزان در مورد زلزله و ایجاد آمادگی برای انجام واکنش‌های صحیح و سریع در برابر آن، آشنایی دانش‌آموزان با زلزله و چگونگی مقابله با آن جهت ایجاد آرامش روانی و برانگیختن حس کنجکاوی دانش‌آموزان نسبت به پدیده‌های طبیعی است.

این مانور که با دو هدف اصلی "نحوه پناهگیری صحیح" و " خروج درست از محل" طراحی شده  با پخش آژیر خطر دردبستان برگزار شد.

ایجاد فرهنگ ایمنی و مقاوم‌سازی و نیز کاهش تلفات و خسارات ناشی از زلزله، از جمله دیگر اهداف چهاردهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی است.

مراسم نمادین این مانور امروز راس ساعت 10:30 با حضور مدیر معاون و کلیه آموزگاران  برگزار شد.

/ 0 نظر / 2 بازدید