دنیا عوض شده است...

آیین عشق بازی دنیا عوض شده ست

یوسف عوض شده ست،زلیخا عوض شده ست

سر همچنان به سجده فرو برده ام ولی

در عشق سال هاست که فتوا عوض شده ست

خو کن به قایقت که به ساحل نمی رسیم

خو کن که جای ساحل و دریا عوض شده ست

آن با وفا کبوتر جَلدی که پر کشید

اکنون به خانه آمده، اما عوض شده ست

حق داشتی مرا نشناسی،به هر طریقی

من همچنان همانم و دنیا عوض شده ست "فاضل نظری"

/ 0 نظر / 2 بازدید