و...

به خــود امیــد میدهـمـ

که همیشــه کســی باید باشـد

تا معنـی سـه نقطـه آخــر جملاتم را بفهمـد

یک آدم خاص که از حال درونم با خبر باشد ...

و سه نقطه هایی که یک دنیا حرف را پشت خود پنهان کرده اند !!!

و چقــدر زیبا هستند این سه نقطــه ها و آن آدم خاص

/ 1 نظر / 2 بازدید
yasaman

کاش این آدم سه نقطه ای پیدا میشد من که هر چی گشتم نبود خوب یادم هست از بهشت که آمدم تنم از نور بود و پر و بالم از نسیم... اما زمین تیره بود و سخت. دامنم به سختی اش گرفت و دستم به تیرگی اش، و من هر روز ذره ذره سخت تر شدم، من سنگ شدم! دیگر نور از من نمی گذرد. حالا تنها یادگاری ام از بهشت، اشک است. نمی بارم چون میترسم بعد از آن، سنگ ریزه ببارم