جاودان...

بعضی آدم هارا نمی شود داشت...
فقط می شود یک جورخاص دوستشان داشت...
بعضی آدمها اصلا برای این نیستند که برای تو باشند ویا تو برای آنها...
آنها فقط برای این هستند که احساس آرامش کنی ودوستشان بداری...
آن هم نه دوست داشتن معمولی یا حتی عشق...
یک جور خاص دوست داشتن که اصلا هم کم نیست واز عشق بالاتر است...
این آدمها وقتی هم که نیستند در کنج دلت تا ابد یک جور خاص ...
دوست داشته خواهند شد...
وجاودان در یادت خواهند ماند...
جاودان...

 

/ 0 نظر / 2 بازدید