حس خوب..

هیچ چیز لذت بخش تر از این نیست که یک نفر احساست رو بفهمه ، بدون اینکه

بخوای به زور بهش حالی کنی . . .

/ 2 نظر / 2 بازدید
کیان شفیعی

گیله مرد میگفت : گاهی فکر میکنیم باید کاری بزرگ و شایسته برای دوستان و کسانی که دوستشان داریم انجام دهیم؛ ولی چون در توانمان نیست ، از خود ناامید و دلخور میشویم . ولی باید به نکته ای توجه کرد : باران بزرگترین و زیباترین هدیه آسمان به زمین است ولی از قطرات کوچک و ناچیز آب تشکیل شده است . تکرار باران گونه ی محبت هایِ بسیار بسیار کوچک ما در حق عزیزانمان ، چیزی از یک شاهکارِ بسیار بسیار بزرگ کم ندارد ..

ف.ح

یک روز یه قناری خوشگل دست یک نفر دیدم.گفتم فروشیه؟ گفت نه، رفیقمه!! به سلامتی همه اونایی که رفیقاشون و نمی فروشن....