یادت هست مادرم...

یادت هست مادرم؟؟؟؟اسم قاشق را گذاشتی قطار, هواپیما , کشتی ,تا یک لقمه بیشتر بخورم یادت هست؟شدی خلبان , ملوان, می گفتی بخور تا بزرگ بشی آقا شیره

ومن عادت کردم که هر چیزی را بدون این که دوست داشته باشم قورت بدهم حتی بغض های نترکیده ام را ......

           

/ 0 نظر / 2 بازدید