پدر و پسر

پدر و پسر داشتن صحبت میکردن!!
پدر دستشو می ندازه دوره گردنه پسرش می گه پسرم من شیرم یا تو؟
پسر می گه : من..!!
... ... ...
پدر می گه : پسرم من شیرم یا تو؟؟!!
پسر می گه : بازم من شیرم...

پدر عصبی می شه دستشو از رو شونه پسرش بر می داره می گه : من شیرم یا تو!!؟؟
پسر می گه : بابا تو شیری...!!
پدر می گه : چرا بار اول و دوم گفتی من حالا می گی تو ؟؟
پسر گفت : آخه دفعه های قبلی دستت رو شونم بود فکر کردم یه کوه پشتمه اما حالا...
/ 1 نظر / 2 بازدید
کیان شفیعی

[خنده]