خدایا....رهایم نکن

خدای من نه آن قدر پاکم که کمکم کنی و نه آن قدر بدم که رهایم کنی
میان این دو گمم هم خود را و هم تو را آزار میدهم هر چه قدر تلاش کردم
نتوانستم آنی باشم که تو خواستی و هرگز دوست ندارم آنی باشم که تو رهایم کنی
آنقدر بی تو تنها هستم که بی تو یعنی “هیچ” یعنی “پوچ” خدایا هیچ وقت رهـــایم نکن
                                                                                   با تشکر از:ماه آفرین باقری                                                 
/ 0 نظر / 3 بازدید