شمعی در تاریکی....

وقتی آدمها فقط به هنگام نیازبه یادشما می افتند،

ناراحت نشوید! به خودتان ببالیدکه مانند یک شمع درهنگام تاریکی

به ذهنشان خطورمی کنید!

/ 2 نظر / 2 بازدید
حسام حسینی

زیبا بود

م.ح

اینکه کسی مورد نیاز دیگران باشه شانس بزرگی است چون به یادش می افتند .بد شانسی اینه که مورد نیاز دیگران نباشی اونوقته که نه به یادت می افتند و نه جوابتا میدن!!!!