امام صادق (ع)

امام صادق-ع:
مایه ی زینت ما باشید، نه مایه عیب ما
با مردم نیکو سخن بگویید و زبان خود را نگاه دارید
و آن را از حرف های بیهوده و سخنان زشت باز دارید.

 

 

 

شهادت ششمین شمع روشنگر و وصی پیغمبر، تسلیت و تعزیت.

/ 0 نظر / 57 بازدید