آیا می دانید...

زبان آفتاب پرستها بلند تر از قدشان است.

عمیق ترین جای دنیا گودالی است در اقیانوس آرام حدود یازده هزار متر.

چهار تا هشت ثانیه طول می کشد تا غذا وارد معده بشود.

در بدن انسان باکتریهای زیادی وجود دارد .تعداد این باکتری ها از آدمهای روی زمین هم بیشتر است.

حیوانات هم خواب می بینند.آنها چیزهایی را که در بیداری می بینند، در خواب می بینند.مثلا،غذا ،حیوان و شاید انسان را در خواب می بینند.

بدن کرم خاکی از قطعاتی کوچک درست شده است.در هر قطعه ماهیچه ای وجود دارد.به این نوع راه رفتن خزیدن می گویند. روی هر قطعه از بدن کرم چهار جفت موی زبر مثل سیخ هم وجود دارد.این موها به کرم کمک می کند که به راحتی بخزد و جلو برود. 

/ 0 نظر / 2 بازدید