و فقط دوست خداست...

و کسی می گوید سر خود بالا کن ،
به بلندا بنگر. به بلندای عظیم به افق های پر از نور امید
و خودت خواهی دید و خودت خواهی یافت خانه ی دوست کجاست...
خانه دوست در آن عرش خداست ، خانه ی دوست در آن قلب پر از نور خداست
و فقط دوست ، خداست
/ 0 نظر / 2 بازدید