سکوت!!!

 

شور و غوغایی تمام سالن را فراگرفته بود.

 

با افتخار سرش را بالا گرفته بود دسته های گل بود که از گوشه و کنار سالن  پرتاب می شد.شور و غوغایی عجیب سراسر وجودش را تسخیر کرده بود.

 

مدال زرین را به گردنش آویختند.شوق وصف ناپذیری داشت و در پوست خود نمی گنجید.مجری با صدایی رسا از پشت تریبون نامش را به عنوان قهرمان مسابقات اعلام کرد.

 

ناگهان صدایی او را به خود آورد:آقا پسر باتوهستم  این کفش ها را واکس بزن!!!!!!!

                                                                                              شبنم سمیعی

 

/ 0 نظر / 2 بازدید