دلتنگتم....

کودک که بودیم چه دلهای بزرگی داشتیم،اکنون که بزرگیم چه دلتنگیم

کاش همان کودکی بودیم که حرفهایش رااز نگاهش می شد خواند،اما اکنون اگر

 فریاد هم بزنیم کسی نمی فهمد ودلخوش کرده ایم که سکوت کرده ایم.

 

 

 

   سکوت ((پر)) بهتر از فریاد ((توخالی)) نیست؟                                                   

فکر می کنیم کسی هست که سکوت ما را بشکند اما افسوس که انتظار بی فایده است.

آنقدر از گذشته ات سر افکنده ای که نمی توانی به آینده فکر کنی  و آنقدر صهبای

 نفس سر کشیدی که جایی برای خدا نگذاشتی.

آنقدر در زندگی دویدی که آخر هم بدهکار شدی. چه شد که دل پاک آمدی و روی

 سیاه.......،..حال تویی و روزنه امید بخشش پروردگارت.اویی که سالهاست

که فراموشش کرده ای اما باز هم تو را می خواند.(یا ارحم الراحمین)

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
ناشناس

درچشمانم تنهایی ام راپنهان میکنم........در دل دلتنگی ام را.........در سکوتم حرفهای نگفته ام را......و در لبخندم غصه هایم را.........

نصر

می دانم تا پلک به هم می زنم می آیی با انار و آینه در دستهایت.....به قول فروغ من خواب دیده ام زیبا بود ولی جای خالی شاعران بزرگ میهن چون فردوسی وحافظ وشاملوو... نمایان است دست مریزاد شادوپیروز وسبز باشید