عجب عطری زدی!!!!!!!!!!

بوی عطر عجیبی  داشت ،

اسم عطرش  را   که می پرسیدم  جواب سر بالا   می داد .

 شهید  که شد تو   وصیت نامه اش  نوشته   بود   :

به خدا قسم هیچگاه   به خودم عطر نزدم ،  هر وقت  می خواستم معطر شوم

از  ته  دل می گفتم     یاحسین   

/ 0 نظر / 3 بازدید