کودکی هایم...

می شدم پروانه، خوابم می پرید،

خواب هایم اتفاقی ساده بود

زندگی دستی پر از پوچی نبود،

بازی ما ،جفت و طاقی ساده بود

قهر می کردم به شوق آشتی،

عشق هایم اشتیاقی ساده بود

ساده بودن عادتی مشکل نبود،

سختی نان بود و باقی ساده بود.

قیصر امین پور

/ 1 نظر / 2 بازدید

سلام اسم کودکی امد وبغض گلویم راگرفت آخه دوران من وشما کدام اتاق وکدام تنهای همش کار وهمش درس نخواندن ووقت گذراندن بود داغم تازه شد از درس نخواندن خودم راستی این صدا که گذاشتی خیلی باحاله حالا بااین نوشته اگه گفتی من کیم