قاصدک ناز

                                                                                                                                                                             

یک جهان قاصدک ناز به راهت باشد

بوی گل نذر قشنگی نگاهت باشد

و خداوند شب و روز و تمام لحظات

باهمه قدرت خود پشت و پناهت باشد.

                                                                                      تقدیم به همه ی د و ستانم                 

                                                                                       حسام حبیبی کلاس چهارم

/ 0 نظر / 2 بازدید